Generem espais de sensibilització en matèria d’igualtat de gènere

El SIOAS participa en el taller “Espais de sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit social i laboral”

Les persones amb discapacitat amb una major dificultat per trobar feina i amb un major risc de pobresa i exclusió social són les dones, joves, amb un alt grau de discapacitat, amb problemes de Salut Mental i amb un baix nivell de formació i qualificació. Com és sabut, les dones amb discapacitat pateixen una doble discriminació: per raó de gènere i per la pròpia discapacitat.

Així ho afirmen les dades específiques del Servei d’Inserció Laboral de Fundació Tallers, que exposen que la participació de dones en programes d’inserció sociolaboral en els darrers anys se situa 40 punts per sota respecte la dels homes i que la taxa de dones inserides se situa 20 punts per sota que la dels homes.

Dades que posen en manifest la necessitat de dissenyar actuacions de reducció de la desigualtat entre dones i homes amb discapacitat en l’accés al mercat laboral, així com accions que garanteixin l’accés de les dones, especialment les més vulnerables, als recursos d’inserció sociolaboral.

Per això, i afegint-se a les eines que disposa Fundació Tallers, entitat de Pere Claver Grup, per tal de fomentar la igualtat de gènere, hem iniciat una formació específica en igualtat d’oportunitats.

Es tracta d’un taller titulat “Espai de sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit social i laboral”, creat i realitzat per El Safareig, Grup de Dones Feministes de Cerdanyola. Un taller basat en una dinàmica de grup que fomentava la participació de les persones assistents mitjançant la pròpia experiència i el recorregut de vida.

La formació s’ha dut a terme els dies 17 i 24 d’abril i hi han participar 10 persones del SIOAS i 4 persones de l’equip tècnic del SIL a l’Hotel Entitats de Badia del Vallès.

Els objectius d’aquest taller han estat els següents:

Objectius generals:

  • Potenciar dinàmiques no sexistes entre les persones usuàries
  • Crear un espai on entendre les desigualtats de gènere per prevenir-ne les reproduccions en l´àmbit laboral.
  • Promoure actituds igualitàries respecte al repartiment de les tasques dins de l’àmbit laboral.
  • Oferir referents no estereotipats.
  • Aprendre a resoldre conflictes sense fer ús de la violència.

Aquesta activitat està encaminada a disminuir els desequilibris existents en la situació i posició de dones i homes i el compromís amb la igualtat. També pretén sensibilitzar a dones i homes participants dels serveis sobre la discriminació per raó de gènere i la corresponsabilitat tant en l’àmbit laboral com en el privat; impulsar la presència i la participació de les dones en recursos comunitaris; i impulsar la presència i participació dels homes en la cura i l’àmbit privat.

Està previst en un futur tornar a fer aquestes sessions amb altres equips de l’organització.

El SIOAS (Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental), és un programa subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i cofinançat per la Unió Europea.

There are no comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content