Avís legal

En aquest espai, podràs trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre les persones usuàries i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a persona usuària, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Fundació Privada Tallers de Catalunya, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació de les persones usuàries i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals de les persones usuàries. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de la web, integrants de la pàgina web de Fundació Tallers inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, fundaciotallers.org (“Usuari”) accepta sotmetre a les condicions generals vigents en cada moment del portal fundaciotallers.org, dades personals, que recollim i com ho fem.

Condicions generals d’ús

Llegir Política de Privacitat.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Fundació Tallers. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Compromisos i obligacions de les persones usuàries

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el seu normal funcionament. Respecte els continguts d’aquesta web, es prohibeix la seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars; qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars; la seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web, fundaciotallers.org, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués malmetre la imatge, els interessos i els drets de Fundació Tallers o de tercers o que pogués malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el portal fundaciotallers.org o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. No obstant això, lla persona usuària ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant fundaciotallers.org no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a www.fundaciotallers.org poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Fundació Tallers, assumint aquesta totes les mesures de caire tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre les persones usuàries i fundaciotallers.org, utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat de les persones usuàries estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundació Tallers. La persona usuària es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Fundació Tallers.

La persona usuària coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que una persona usuària o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Fundació Tallers indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació

Enllaços externs

Les pàgines de la web fundaciotallers.org, poden proporcionar enllaços a altres pàgines web pròpies i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a la persona usuària la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. Fundació Tallers no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a la persona usuària per accés a aquests enllaços.

Així mateix, la persona usuària trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació de les persones usuàries per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a la persona usuària.

La Informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinat o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat.

Pel que recomanem àmpliament a les persones usuàries a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

Les persones usuàries que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des de la seva pàgina web a el portal fundaciotallers.org haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de fundaciotallers.org L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre fundaciotallers.org i el propietari de el lloc en què s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de fundaciotallers.org dels seus continguts o serveis

Política de comentaris

A la nostra web es permeten fer comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes. No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una pàgina web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre persona usuària.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre fundaciotallers.org ambles persones usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

Contacte

En cas que qualsevol persona usuària tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal fundaciotallers.org, si us plau dirigiu-vos a dpd@fundaciotallers.org

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content