AVÍS LEGAL

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

 • Titular del Website: FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA – CIF G58710435 – FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA
 • Direcció: Gran Vía de les Corts Catalanes 562, entresol . 08011 , Barcelona (Barcelona), España
 • Contacte: Tel. 93 392 23 11 – Email: dpd@fundaciotallers.org
 • Delegat de Protecció de Dades: Email: dpd@fundaciotallers.org Telèfono: 93.826.84.05 Ext. 3102
 • Registre mercantil o autorització administrativa: Inscrita en el Registro de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya con el número de registro 372.
 • Activitat: Entidad dedicada a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web http://www.fundaciotallers.org té com a objecte facilitar el públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats de el lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

El titular de el lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modi{cacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la con{guració i presentació d’aquesta.

Amb l’objecte de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts de la mateixa podran ser modi{cats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos
acudint a les fonts o{cials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements grà{cs inclosos al lloc web.

El titular de el lloc web prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, con{guració original o continguts del nostre lloc web..

L’ús dels continguts ha de respectar la seva llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de l’titular de el lloc webFUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

 • Es mantingui la integritat dels continguts, documents o grà{cs
 • Es citi expressament a titular de el lloc web com a font i origen d’aquells.
 • El propòsit i la {nalitat de tal ús sigui compatible amb els {ns de la web i / o activitat de l’titular de la pàgina web.
 • No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular de la pàgina Web, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular de el lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

El titular de el lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular de la pàgina web.

RESPONSABILITAT

El titular de el lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular de el lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los .

Tant l’accés a aquesta web, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

El titular de el lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina webhttp://www.fundaciotallers.org.

No obstant això, i en compliment del que disposa la LSSI, el titular d’el lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classi{cació, preguem es posi en contacte amb el titular de la pàgina web.

El titular de el lloc web no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercer. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a titular de la pàgina Web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular de el lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular de el lloc web i de les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. El titular de el lloc web tampoc pot fer-se responsable de l’funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços a el lloc webhttp://www.fundaciotallers.orghauran de respectar les següents condicions:

 • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYAde la pàgina que realitza l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públco, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • El titular de el lloc web pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la noti{cació de l’titular de la pàgina web.
 • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, {abilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqü.ncies, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a titular de el lloc web excepte aquells signes que formin part de la mateixa enllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a aquells casos que es recaptin, tracten o emmagatzemen dades personals, es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar al peu o footer de el lloc web.

LEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o con|icte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de el present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol con|icte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a el lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular de el lloc web i l’usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que aquest estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, España

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Ves al contingut