Dia Internacional de les persones amb discapacitat

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les persones amb discapacitat, a l’Ajuntament de Santa Coloma, es va realitzar una declaració institucional de compromís.

La Juana, que treballa al CET de Fundació Tallers va tenir l’oportunitat de llegir part d’aquesta declaració, que compartim amb vosaltres:

Al 1992 l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el dia 3 de desembre Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

La discapacitat és una condició que afecta el nivell de vida d’una persona o d’un grup. El terme es fa servir per definir una deficiència física o mental, com la discapacitat sensorial, cognitiva o intel·lectual, la malaltia mental o diversos tipus de malalties cròniques.

Les persones amb discapacitat, “la minoria més amplia del món“ acostumen a tenir menys oportunitats per estudiar, per incorporar-se al món laboral, per tant pitjors condicions econòmiques, i conseqüentment taxes de pobresa més elevades. Això es deu principalment a la manca de serveis adaptats per cobrir les seves necessitats. Serveis destinats a facilitar la seva vida quotidiana (com l’accés a la informació o al transport públic, l’accés a la salut, a l’escolarització en condicions d’igualtat, etc.) A aquests obstacles quotidians li hem de sumar la discriminació social i l’absència de legislació adequada per protegir els drets de les persones amb discapacitat. En definitiva les persones amb discapacitat disposen de menys recursos per defensar els seus drets.

Segons dades de la ONU, la població mundial compta actualment amb més de mil milions (el 15%) de persones que  viuen amb algun tipus de discapacitat.

Les dones amb discapacitat representen el 60% de la població mundial amb discapacitat, viuen la doble exclusió per ser dones i per tenir una discapacitat, un fet que multiplica i les distancia de qualsevol esfera de inclusió.

Segons el INE (Institut Nacional d’Estadística) i amb dades del 2007 a Espanya hi han 3,84 milions de persones amb discapacitat.

A Catalunya segons dades de l’IDESCAT, en 2017 existien enregistrades 551.439 persones amb discapacitat reconeguda, persones amb discapacitats físiques motores i no motores, visuals, auditives, psíquiques, malalties mentals i d’altres no incloses en cap d’aquests grups.

Cal destacar un avenç importantíssim com la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social, que va entrar en vigor el 4 de desembre de 2017, per tal que tots els productes, béns, entorns i serveis siguin accessibles, d’acord a les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal. Ara hem de vetllar per fer-la complir.

Per aquests motius des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a institució més propera a la ciutadania i a les seves demandes, ens veiem obligats i obligades a intentar pal·lia

r les múltiples carències a les que moltes persones amb discapacitat i les seves famílies es veuen abocades, intentant donar suport econòmic o d’altres tipus d’ajut per suplir aquesta mancança.

 

Instem doncs a:

  1. Que el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya dotin les partides pressupostàries per poder atendre les necessitats de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i poder així garantir els seus drets.
  2. Que la Generalitat de Catalunya garanteixi els drets de nens i nenes a poder rebre una educació inclusiva disposant per a tal efecte dels recursos amb l’objectiu que els centres educatius puguin assegurar la igualtat d’oportunitats.
  3. Treballar per tal que les persones amb discapacitat tinguin les mateixes condicions de vida i puguin així exercir els seus drets, garantint la seva dignitat, autonomia personal, no discriminació i igualtat d’oportunitats, drets bàsics que hem d’exigir.
  4. Cal fer una aposta decidida per la promoció de la inserció laboral i professional de totes les persones amb discapacitat, especialment en l’empresa ordinària.

Com Ajuntament de Santa Coloma ens comprometem a:

  1. Continuar donant recolzament i suport a la taula d’entitats de persones amb discapacitat.
  2. Dissenyar amb el conjunt de les entitats, les associacions i Fundacions del sector, i/o col·laborar amb alguna entitat que ja disposi, la posada en marxa d’un Banc solidari d’ajudes tècniques.
  3. Elaboració del mapa de recursos existents a la ciutat per a persones amb discapacitat.
  4. Donar continuïtat a les següents fases d’aplicació al Pla d’Accessibilitat Universal que es va presentar el passat 6 d’octubre a la nostra ciutat i que a principis del 2019 tindrà enllestida la fase de diagnosi.
  5. Traslladar aquests acords a les entitats que formen part de la taula d’entitats de persones amb discapacitat.

Santa Coloma de Gramenet, 28 de novembre de 2018

 

 

There are no comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content