Llei General de la Discapacitat (LGD / LISMI)

Realitzem un assessorament gratuït a les empreses, per a oferir propostes al compliment de la LGD / LISMI, contribuint a millorar l’activitat empresarial i desenvolupant accions de Responsabilitat Social Corporativa.

Oferim solucions a través de la Borsa de Treball especialitzada , amb la contractació de serveis al Centre Especial de Treball o amb la realització de donacions orientades al foment de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.

La LISMI, Llei 13/182 d’Integració Social de Minusvàlids, estableix que tota empresa de més de 50 treballadors té l’obligació de reservar un 2% de la seva plantilla a treballadors amb discapacitat.

a) BORSA DE TREBALL ESPECIALITZADA:

A través del Servei d’Inserció Laboral gestionem una Borsa de Treball especialitzada en les persones amb certificat de discapacitat.

Actuem com a intermediaris especialitzats entre les empreses que cerquen treballadors i les persones amb certificat de discapacitat.

b) MESURES ALTERNATIVES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL AMB DISCAPACITAT

En el cas que l’empresa per raons de caràcter productiu, econòmic o organitzatiu, o bé per la manca de persones amb discapacitat idònies, inscrites o interessades en la vacant, no pogués cobrir la reserva de contractació de personal amb discapacitat, el Reial Decret 27/2000 va establir les Mesures Alternatives a la contractació de personal amb discapacitat, per a facilitar que les empreses puguin complir amb la llei d’Inserció.

Aquestes mesures són:

La contractació de serveis a Centres Especials de Treball o a treballadors autònoms amb discapacitat.

– La realització de donacions o accions de patrocini, de caràcter monetari, a entitats d’utilitat pública que tinguin com a finalitat la integració laboral de persones amb discapacitat.
– La constitució d’un enclavament laboral, prèvia subscripció del corresponent contracte amb un centre especial de treball. Un enclavament laboral és un contracte per a la realització d’obres i serveis relacionats amb l’activitat normal de l’empresa, per part de treballadors discapacitats del Centre Especial de Treball que es desplacen a les instal·lacions de la pròpia empresa.

Per a més informació, contacta amb nosaltres al 93 826 84 39 o oficinainsercio@fundaciotallers.org

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Ves al contingut