Imatge serveis Imatge centre especial matge centre ocupacional
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Som una empresa amb la particularitat que com a mínim el 70% dels treballadors són persones amb discapacitat. Oferim serveis a les empreses de: gestió documental, jardineria, manipulats, neteja, artesania, neteja viària, manteniments urbans...
SERVEIS D'INSERCIÓ
Realitzem els serveis d’acollida, diagnosi, orientació, intermediació i seguiment a la ocupació de persones amb discapacitat. Tenim una Borsa de Treball especialitzada i assessorem a les empreses en la Llei d’Inserció de Persones amb Discapacitat (LISMI).
CENTRE OCUPACIONAL
Treballem per afavorir la participació plena de la persona amb discapacitat intel·lectual a la societat, millorant la seva qualitat de vida i la seva satisfacció personal, basant-nos en les capacitats i en el dret a la presa de decisions dels nostres usuaris.
Col·laboradors