Ofisfera

Ofisfera
Ofisfera ofereix serveis pensats per a ajudar a les empreses i institucions a estalviar costos en la gestió documental i administrativa, amb una atenció adaptada a les necessitats dels nostres clients. Moltes empreses, grans o petites, es troben en la necessitat d’optimitzar els seus recursos i talent en aquelles tasques que aporten valor afegit.

Gent de Fundaci Tallers

Per això busquen externalitzar processos poc rentables, mecànics o que absorbeixen temps i recursos. La majoria d’aquests processos es troben en tasques administratives i de gestió documental -el que tradicionalment anomenem com a gestió de la “paperassa”- un conjunt d’activitats importants i necessàries per al funcionament diari de la empresa, però que no aporten valor de cara als clients. Ofisfera te com a missió, convertir-se en un ajut per a aquest tipus de tasques en tots els àmbits de la gestió documental i de la gestió administrativa per que les empreses puguin alliberar recursos i els puguin destinar al desenvolupament de la seva activitat principal de negoci.

Pots ampliar informació visitant www.ofisfera.org
Serveis:
B.P.O. Externalitzacions: Suport als processos administratius que necessiten digitalització, gestió d'expedients i organització documental.
Gestió documental: Oferim serveis de gestió documental, des de la recollida i transport fins a la indexació, digitalització i custòdia.
Digitalització documental: Oferim a empreses i institucions serveis de digitalització per a qualsevol tipus de document i suport.
Custòdia Documental: Disposem d'instalacions pròpies homologades i processos certificats per a la custòdia documental.
Gestio documental


Contacte:

Persona de contacte: Daniel Vicente - daniel.vicente@ofisfera.org - Telf: 93 392 23 11


Col·laboradors