Centre Ocupacional

El Centre Ocupacional és l'alternativa des de l'àmbit de Serveis Socials, a la integració laboral d'aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, perquè no assoleixen un nivell de capacitat productiva suficient i en conseqüència es porta a terme la teràpia ocupacional necessària per a la seva integració social.

Centre Ocupacional

La missió del nostre centre és afavorir la participació plena de la persona amb discapacitat intel·lectual a la societat, millorant la seva qualitat de vida i la seva satisfacció personal, basant-nos en les capacitats i en el dret a la presa de decisions dels nostres usuaris.

Amb aquesta finalitat realitzen diferents activitats d'ajustament personal i social, i activitats d'ocupació terapèutica, dins de les quals treballem productes d'artesania com la bijuteria, el paper maixé i les postals de Nadal.

Oferim dos serveis, treballant de forma coordinada i conjunta que són el Servei de Teràpia Ocupacional, STO, i Servei Ocupacional d'Inserció, SOI. El STO atén a persones amb un grau de disminució del 65% o més i actualment acull a 102 usuaris. El SOI atén a persones amb un grau de disminució del 33% o més i que actualment acull a 45 usuaris.

El funcionament dels dos serveis està guiat per un Programa General que es realitza anualment amb la participació de tot l'equip. L'atenció als usuaris es basa en l'elaboració i seguiment d'un programa individual que es realitza amb la col·laboració, aprovació i compromís de l'usuari, pensant en ell com a membre actiu de la seva vida i per tant, és ajustat per a cada persona. També es fa una atenció i orientació a les famílies i tutors, tant del seguiment del programa individual del seu fill/tutorat com a derivacions a d'altres serveis, recursos, etc...

Els objectius de la teràpia ocupacional són incidir en els hàbits i actituds laborals i per altra banda treballar les habilitats manipulatives implícites de cada activitat laboral. En tot moment es busca donar a cada usuari el suport necessari per a que pugui realitzar la seva tasca i així pugui sentir-se valorat i motivat, elevant la seva autoestima.

Les tasques que es desenvolupen són: manipulats, jardineria, compostatge, hort ecològic i viver, es col·labora en serveis interns del centre( neteja del centre, recollida selectiva del paper, servei de missatgeria externa, atenció telefònica), la venda de iogurts de La Fageda i l' elaboració de productes artesanals.

L'objectiu de l'ajustament personal i social és desenvolupar les capacitats personals de cada usuari per facilitar la participació a la societat i que sigui un membre més de la comunitat.

A l'hora de programar les activitats es té en compte la persona, les seves capacitats i les seves preferències, i en determinades activitats es passen enquestes d'opinió.Treballem la comunicació, la cura personal, les habilitats de vida en la llar, les habilitats socials, l'ús de la comunitat, l'autodirecció, la salut i la seguretat, les habilitats acadèmiques i les habilitats funcionals.

Centre Ocupacional
Centre Ocupacional
Blog Centre Ocupacional


Col·laboradors